Všeobecné podmínky užití

Stránky a všechny jejich části jako jsou obsah, software, loga, ochranné známky, servisní značky, fotografie, ilustrace, obrázky, jména, texty, videa a další materiály (dále jen „Obsah“) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a/nebo jinými právy duševního vlastnictví. Obsah zahrnuje jak obsah, který vlastní nebo kontroluje společnost Herb-Pharma Corporation s.r.o., tak i obsah vlastněný a kontrolovaný třetími osobami a licencovaný společnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o. Uživatelé souhlasí, že se řádně seznámí a budou dodržovat všechna autorskoprávní omezení a upozornění uvedená na stránkách. Uživatelé dále berou na vědomí, že nad rámec zákona nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o., oprávněni použít žádnou ochrannou známku, firmu nebo logo společnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o., a uznávají, že jim z nich nebo na ně neplynou žádná práva užití.

 

Snažíme se vám poskytnout přesné a aktuální informace. Nicméně, přenosy dat a informací přes internet nejsou absolutně technicky spolehlivé, a tak nemůžeme zaručit správnost všech údajů, které jsou uvedeny na těchto stránkách. Dále bychom chtěli zdůraznit, že v informacích dostupných na tomto serveru se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména způsobené zásahem třetích osob. Prosím, informujte nás o jakékoli chybě nebo opomenutí na následující emailové adrese info@gyntima.info.