ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY

Strona internetowa i wszystkie jej części, takie jak zawartość, oprogramowanie, logo, znaki towarowe, znaki usługowe, zdjęcia, ilustracje, obrazy, nazwy, teksty, filmy i inne materiały („Treść”) są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Treść obejmuje zarówno materiały należące i kontrolowane przez Herb-Pharma Corporation s.r.o., jak i materiały należące i kontrolowane przez osoby trzecie, na które Herb-Pharma Corporation s.r.o. posiada licencję. Użytkownicy zobowiązują się do odpowiedniego zapoznania się ze wszystkimi ograniczeniami praw autorskich i uwagami zamieszczonymi na stronie oraz do przestrzegania ich. Z wyjątkiem indywidualnych, pisemnych upoważnień, użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do właściciela, znaków: osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

 

Pomimo podejmowania przez właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez właściciela błędy, które użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać właścicielowi na adres e-mailowy: info@gyntima.info.