O nás

Spoločnosť Herb-Pharma je výrobcom a dodávateľom zdravotníckych prostriedkov, nutraceutík, cosmeceutík. 

 

Herb-Pharma prichádza na globálny trh s jasnou koncepciou a víziou pre konečného zákazníka, s víziou zdravia človeka, založeného na prírodných a biotechnologických produktoch. Spojenie prírody so zdravím človeka je prirodzeným vývojom existencie ľudskej civilizácie, ktorá aj v najbližšom desaťročí bude hrať veľmi dôležitú úlohu na zvýšení celkovej kvality života jednotlivca

 

História základov firmy spadá do začiatku 90. rokov 20. storočia, odkedy sa datuje zahájenie aktivít spoločnosti v segmente farmaceutických a parafarmaceutických výrobkov. Firma prešla obdobím rýchleho a stabilného rastu, vďaka ktorému dnes zaujíma na európskom trhu vo všetkých záujmových oblastiach popredné postavenie s výraznými tržnými podielmi. Snažíme sa vytvoriť a skomercializovať udržateľný reťazec inovačnej starostlivosti a starostlivosti o zdravie, založenej na našej formálnej a vedeckej odbornosti. V rámci spoločnosti Herb-Pharma všadeprítomná inovácia vytvára nový vzor biotechnologickému priemyselnému odvetviu. Herb-Pharma prevádzkuje vlastné vývojové a výrobné pracoviská. Na príprave, vývoji a testovaní surovín a finálnych prípravkov sa podieľa tím vedcov, biológov, lekárov, farmaceutov a chemikov. Za účelom dosiahnutia špičkovej kvality, maximálnej účinnosti a šetrnosti prípravkov, Herb-Pharma vyrába za prísnych prevádzkových podmienok, pomocou najmodernejšej technológie. Prípravky Herb-Pharma sú podrobované mnohým náročným testom – mikrobiologickým kontrolám, chemicko-fyzikálnym testom, testom dermálnej znášanlivosti, testom bezpečnosti pre zdravie človeka.

NAŠA FILOZOFIA

  • Záruka kvality – usilujeme sa poskytovať suroviny najvyššej kvality dostupné na trhoch na celom svete
  • Vysoká bezpečnosť – usilujeme sa poskytovať predovšetkým také suroviny, ktoré splňajú najvyššie štandardy priemyselnej kvality, podstúpili klinické testovanie a je o nich všeobecne známe, že po ich spracovaní do formy finálneho produktu nespôsobujú podráždenie.
  • Prírodná báza produktov – usilujeme sa poskytovať čo najviac takých surovín, ktoré pochádzajú zo skutočne prírodných zdrojov.
  • Inovácia – usilujeme sa prinášať skutočne inovačné produkty, myšlienky a zdokonalené metódy výroby.
  • Vytváranie hodnôt pre našich zákazníkov a etika – vo všetkom čo robíme sa usilujeme splniť naše poslanie, ktorým je služba zákazníkom, a to tak, že náš prísľub profesionálneho prístupu transformujeme do našich produktov.